img08

Kvalitet & Miljö

Devex XR AB har varit certifierade enligt ISO-9001 sedan 1997. Sedan 2002 är vi certifierade enligt både ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Under 2014 omcertiferiades vi enligt IS0 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Vi har en organisation som möjliggör ständiga förbättringar och effektiviseringar för att kunna leva upp till kundernas förväntningar.

9001 2008 blue TM 14001 2004 blue TM

Miljöpolicy

Devex XR AB skall i samarbete med leverantörer och kunder med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser, samt gällande miljölagstiftning, producera mindre miljöbelastande produkter och förbättra företagets miljöprestanda genom förebyggande av föroreningar, resurshållning, materialval, engagemang samt kunskap om företagets miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är vår styrka. Det innebär att:

  • Vi tillgodoser specificerade krav ur mått-, tids-, kvalitets -och samarbetssynpunkt
  • Vi ställer höga krav på medarbetare och underleverantörer
  • Genom ständiga förbättringar strävar vi mitt noll fel
  • Alla på Devex XR AB vet vad de ska göra
  • Kvalitetsansvaret ligger hos oss som gnomför arbetet
  • Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande arbete
  • Vi ställer alltid upp för kunden

 

Flödesschema