Produktion

Vi vill vara din kompletta ProduktionsPartner

Det innebär att vi om så önskas hjälper till med konstruktion och produktionsanpassning och därefter produktion av dina produkter.

Vi ombesörjer all typ av ytbehandling och utför del- eller slutmontering. Vi arbetar i de flesta materialen tex. stål, rostfritt, aluminium, aluzink, koppar, titan.

Att vara en komplett ProduktionsPartner

Innebär också att vi ombesörjer inköp och kontroll av underdetaljer som ingår i produkten. Vi jobbar ofta mot prognoser eller leveransplaner för att korta ner ledtiderna från beställning till leverans.

Vi ombesörjer all typ av ytbehandling och utför del- eller slutmontering. Vi arbetar i de flesta materialen tex. stål, rostfritt, aluminium, aluzink, koppar, titan.

Devex har många medarbetare

med stor yrkeserfarenhet inom sina respektive områden, och de är alla mycket skickliga och kvalitetsmedvetna.